De rol van een notaris bij woningaankopen

Als je na een mogelijk lange zoektocht je droomhuis eindelijk hebt gevonden en tot de koop ervan over wilt gaan, moeten er altijd een aantal standaardprocedures worden doorlopen. Een daarvan is een notaris bezoeken. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal vanaf het moment dat je bij het notariskantoor binnenstapt? In dit artikel leggen we het haarfijn aan je uit.

Het belang van een transportakte

Om te voorkomen dat de verkoper van de woning het huis niet aan je over wil dragen op het moment dat hij of zij de koopsom op zijn of haar bankrekening ontvangt, is het van groot belang dat je in het bezit bent van een notariële akte van levering. Deze akte wordt ook wel een transportakte genoemd. Er wordt gedetailleerd in beschreven dat jij de nieuwe woningeigenaar op een vastgestelde datum wordt. Voor het opstellen van deze akte gebruikt het notariskantoor de koopakte van de woning als bronmateriaal. Die koopakte wordt tijdens het opstellen van de transportakte voor de zekerheid ook nog even goed op eventuele fouten gecontroleerd. Daarnaast wint het notariskantoor bij derde partijen informatie in over zowel de koper als de verkoper. Daarmee wordt onder meer voorkomen wordt dat je een huis koopt waarop een deurwaarder beslag heeft gelegd. De akte van levering krijgt zijn officiële geldigheid zodra de koper, de verkoper én de notaris hun handtekening eronder hebben gezet. Laatstgenoemde persoon zorgt er ook voor dat de akte bij het Kadaster wordt ingeschreven.

Ook voor een hypotheekakte het juiste adres

Je kunt ook van de diensten van een notariskantoor gebruikmaken als er een hypotheekakte moet worden opgesteld. In dat geval wordt de leenovereenkomst tussen de kredietgever en de kredietnemer gedetailleerd omgezet naar een officiële rechtsgeldige akte. In een hypotheekakte staat onder meer dat je het hypotheekrecht op je woning aan de kredietgever overdraagt. Concreet betekent dit, dat je de verstrekker van de hypotheek het recht geeft om je huis uiteindelijk te verkopen, als je niet meer aan de afbetalingsverplichtingen kunt voldoen. Net als de hierboven beschreven transportakte, wordt een hypotheekakte officieel bij het (openbare) Kadaster ingeschreven, zodat iedereen kan zien dat er een hypotheek op de desbetreffende woning zit en hoe hoog het hypotheekbedrag is.

Vrije keuze in notariskantoren

Omdat de koper bij de aankoop van een woning altijd de notariskosten moet betalen, mag deze zelf bepalen welk notariskantoor de akte(n) op mag maken. Aangezien notariskantoren zelfstandig hun tarieven mogen bepalen, loont het de moeite om bij meerdere kantoren offertes voor de gewenste dienstverlening op te vragen. Sowieso is het uit praktisch oogpunt natuurlijk handig om voor een notariskantoor bij je in de buurt te kiezen, zodat je tijdens het doorlopen van het ondertekeningsproces niet telkens grote afstanden hoeft af te leggen.


Delen